På vår blogg använder vi bara bilder som vi tagit själva, eller fria bilder från tex Pixabay eller Wikipedia commons. Så här får du använda materialet på bloggen:

 

CC bild

 

Creative Commons länk