På Tritonbloggen använder vi bara bilder som vi tagit själva, eller fria bilder från tex Pixabay eller Wikipedia commons. Alla som är med på bild har givit sin tillåtelse till detta. Så här får du använda materialet på bloggen:

 

Creative Commons länk