Kategori: Bild Sida 1 av 4

Williams saga

Vi jobbar  med sagor. Vi jobbar medsvenskan. För att skriva en saga måste man ha 5 saker i en saga. En burian en hendelse non som redaren en…

Embla bloggar om sagor

Eterna har jot sagor. Vi har också gort puppel päls. När man gjör sagor då målar man och skriver. Man tränar handstil då. Sagor är påhittade. Man kan…

Mios sagor.

Vi har målat sagor av instreksoner. Sen skrev vi de på dattorer. Sen jode vi de på puppet pals. Klicka på länken för att få se min saga!…

Johannas sagor

Vi har jobbat med sagor. Först skrev vi sen beretta vi för varandra. Och sen rita vi en bild. Sist spelade vi in en film. Klicka på länken…

Isabella L bloggar om sagor

Vi har jobbat med sagor. Först fick vi instruktioner till en bild som vi målade till. Sen skulle vi spela upp sagan på en iPad. Och till sist…

Niklas sagor

Vi har jobbat med sagor. Här är mina sagor. Vi har målat en saga vi följde instrekoner. Vi gorde popet pals film. Klicka på länken för att se filmen!  …

Hannes sagor

Vi har jobbar med sagor. Vi ritade en saga sen visade vi en kompis. Sen skrev vi den på en dator och sen gjorde  Puppet Pals film. Här är…

Claras saga

Vi har jobbar med sagor. Först rita vi en saga. Sen berättade vi den för en kompis. Sen skrev vi den på datorn. Sen gjorde vi film i…

Geometri

Vi arbetar just nu med geometri inom matematiken. Målet är enligt kunskapskraven i läroplanen att ”Eleven kan  använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper,…

Vi tränar vår skrivförmåga

Denna termin kommer vi att arbeta mycket med att utveckla vårt skrivande. Alla ettor har individuella mål att träna på. Vissa tränar sin handstil, att bokstäverna står på…