Williams saga

Vi jobbar  med sagor. Vi jobbar medsvenskan. För att skriva en saga måste man ha 5 saker i en saga. En burian en hendelse non som redaren en som jelperen och ett slut.

Klicka på länken för att se min sago-film:

William 24/5
De va en gång 2 jättar.
De skulle gå till skogen.
Men plötsligt va de en häxa. häxan tog sit trål spö. Och gjorde en trål drick så häxan. kunde alla trollformler i värden. Häxan gjorde en sten mur så de kunde inte gå till skogen. men en jäten tog bort alla stenarna så besegrade han häxan. Sen jik de hem. Snip snap snut så va sagan slut.

Mios sagor.

Vi har målat sagor av instreksoner. Sen skrev vi de på dattorer. Sen jode vi de på puppet pals.

Klicka på länken för att få se min saga!

Mio datum 22/5 2017.

Det var en gång två troll som var ute och gick i skogen. När de kom ut från skogen sken solen. Dom mötte en häxa. Häxan tog ett trollspö. Hon jod en trolldryck. Hon jode drycken på ett berg. Trollen smakade på drycken trollen dog. Häxan tog över hela värden. Snip snap snut så var sagan slut.

 

Johannas sagor

Vi har jobbat med sagor. Först skrev vi sen beretta vi för varandra. Och sen rita vi en bild. Sist spelade vi in en film.

Klicka på länken för att se min saga: Johannas saga

 

Johannas saga 22/5.

Den magiska drycken

Det va en gång en häxa och två troll.

Dom skulle leka. Dom skulle göra en dryck.

Häxan anvende sit trollspö.

Sen var drycken klar.

När dom drack dryck blev trollen två berj.

Men det blev inte häxan.

Hon blev en groda sen åkte dom hem. Snipp snapp slut

 

Niklas sagor

Vi har jobbat med sagor. Här är mina sagor. Vi har målat en saga vi följde instrekoner. Vi gorde popet pals film. Klicka på länken för att se filmen!

 

22/5 Niklas – De två trollen och häxan.

Det var en gång 2 onda troll som bode i en skog.

Plötsligt kom en god häxa.

Häxan tog fram sin trollstav.

Trollets pappa gav trollet en dryck så att han fick en trollstav.

Dom började kriga häxan vann.

Trollet blev god. Snipp snapp snut så va sagan slut.

 

Hannes sagor

Vi har jobbar med sagor. Vi ritade en saga sen visade vi en kompis. Sen skrev vi den på en dator och sen gjorde  Puppet Pals film.

Här är mina sagor. Klicka på länken för att se filmen.

 

Trollen och häxan

Hannes 17/5 2017
Det var en gång två troll de träffade en häxa i en skog.

Solen lyste det var ett berg i skogen där bodde häxan.

Den hade ett trollspö och en trolldryck.

Häxan trollade trollen till små grodor.

Men grodorna tog trolldrycken då blev dom som vanligt igen.
Sen gick dom till sin grotta. Sen levde dom lyckliga i alla sina dagar.

 

Claras saga

Vi har jobbar med sagor. Först rita vi en saga. Sen berättade vi den för en kompis. Sen skrev vi den på datorn. Sen gjorde vi film i Puppet Pals.

Här är mina sagor – klicka på länken för att se filmen.

 

Clara 17/5 – Sagoskogen

Det var en gång två troll som hade en trolldryck.

Sen gick dom in i en skog för de regna så mycket.

I skogen så bodde en häxa i ett berg.

Sen så förvandlade häxan trollen till två grodor och tog trolldrycken.

Trollen var grodor resten av sitt liv. Sen när dom dog så blev det sol ute.

Geometri

Vi arbetar just nu med geometri inom matematiken. Målet är enligt kunskapskraven i läroplanen att ”Eleven kan  använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer”.  De geometriska objekten vi arbetar med i F-1 är cirkel, rektangel, kvadrat och triangel, samt deras olika egenskaper.

Först gick fröken igenom de olika begreppen inom geometrin, såsom hörn, vinkel och sida. Sedan fick vi tillsammans namnge de olika formerna. Vi arbetar mycket med konkreta material just nu och sorterar de olika formerna. Vi spelar spel som Ubongo, gör Tangrampussel och arbetar med logiska block som vi sorterar. Då tar vi fram två lappar med begrepp, tex kvadrat och tjock, samt två rockringar. De blir då som ett Venn-diagram, där sidorna står för varsitt begrepp, medan det som stämmer in på båda begreppen hamnar i mitten. Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp samt det logiska tänkandet utvecklas. Dessutom utvecklas förmågan att resonera när vi arbetar i grupp. Det gillar vi!

 

Vi tränar vår skrivförmåga

Denna termin kommer vi att arbeta mycket med att utveckla vårt skrivande. Alla ettor har individuella mål att träna på. Vissa tränar sin handstil, att bokstäverna står på raden och att komma ihåg stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt. Andra tränar på att skriva längre meningar samt använda mer beskrivande ord och vi arbetar mycket med skrivande på dator och ipad.

Småettorna skriver efter sin förmåga och dagsformen får ofta avgöra hur mycket man skriver. När ettorna skriver vill vi helst att de skriver 5 meningar. När vi skriver på dator eller ipad använder vi alltid talsyntesen och lyssnar igenom det vi skriver. Vi hör oftast direkt om något ord inte är rättstavat. Orden som är fel får ju dessutom en röd markering under, så dem provar vi oss fram med tills de blir rätt. När vi skrivit klart rättar vi vår text med en rättningsmall, där vi kan checka av att allt är med. Mallen påminner om namn, datum, stor bokstav, punkt, mellanrum samt att texten ska ha ett sammanhang så att den som läser kan förstå det som skrivits… Efter det så hjälper fröken till och tillsammans rättar vi eventuella fel och pratar om texten.

Denna vecka har vi även introducerat kompisrespons och haft textsamtal om våra egna texter. Vi visade dem på projektorn och gick igenom dem tillsammans. Vi var noga med att lyfta fram det som var bra med texten och pratade om hur man ger varandra tips utan att såra varandra. Först var det lite pirrigt när ens egen text skulle diskuteras, men allt eftersom lättade detta när vi märkte hur mycket bra saker våra kompisar hade att säga oss. Vi blev riktigt stolta över våra verk! Vi kommer att fortsätta träna på detta och märker redan nu vilka duktiga skribenter vi har i klassen.

Titta här bara, på ettornas texter där de skriver och berättar om en dröm de haft. De är grymma!