Mattekluringar för små problemlösare

Idag var ettorna inne på grannklassen Ariels blogg – Arielbloggen: http://arielbloggen.se/. De hade gjort egna mattekluringar och lagt ut där, som vi ville lösa tillsammans. Vi använde våra whiteboards och tänkte först tillsammans med vår mattekompis. Många använde strategin att rita upp problemet för att kunna lösa det. När vi använder den strategin, så brukar problemlösningen inte kännas så svår. Andra såg svaret direkt i sitt huvud och fick då tänka efter hur de tänker egentligen. När vi enats i våra mattepar om vilken lösning som var mest användbar, så redovisade alla grupper sina lösningar för varandra. Efter det hjälpte fröken oss att skriva kommentarer till Ariel på deras blogg, så att de fick reda på hur vi tänkte. Undrar om vi hade rätt? Det ska bli spännande att höra!

   
    
 

Efteråt fick vi lust att göra egna mattekluringar, som vi kommer att lägga ut här på bloggen. Testa om ni kan lösa dem och skriv gärna en kommentar efteråt till oss! Klura på?

Vänskapspärlor och komplimanger sprider god stämning

Just nu övar vi mycket på vår sociala förmåga. Vår vänskapsnalle Quintus ger oss olika uppdrag varje vecka och denna vecka fick vi i uppdrag att komma på fina komplimanger som man kan säga till varandra. Vi hade många superbra förslag och vi får chansen att öva detta hela tiden:)

   
  

Vi fortsätter även arbetet med våra vänskapspärlor. I glaset kan man lägga en pärla varje gång som någon gjort något trevligt mot en. I klassen har många blivit experter på att säga snälla saker, torka platsen åt någon annan, hämta saker åt varandra och så vidare. Detta flitiga arbete har nu resulterat i hela 100 vänskapspärlor och på fredag kommer vi att fira detta med en spelfredag och spela olika sällskapsspel. De som vill kommer att få ta med sig spel hemifrån, som vi kan spela tillsammans. Vi kommer även att bjuda in våra grannklasser Orion och Ariel. Denna dag får vi verkligen chansen att lära känna varandra, eftersom vi kommer att forma grupper med barn från alla tre klasserna. Detta ser vi verkligen fram emot!
 

Svenskakvart förbereder för läxan

En eftermiddag när ettorna kom in fanns det en skrivuppgift till dem. Det var dags för en svenskakvart. Whiteboardsen låg framme, likaså pennorna. Uppgiften var utformad på precis samma sätt som denna veckans läxa, så att alla skulle vara ordentligt förberedda när läxan delades ut: Skriv tre saker om bilden. Tänk på stor bokstav, mellanrum och punkt. Skriv ditt finaste. 

  

Fröken gav också lite tips: tänk på att man ska använda alla sina sinnen när man skriver! Vad ser jag? Vad hör jag? Hur känns det? Så här såg det ut när vi arbetade:

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Lilla Aktuellt Skola

Precis som förra året kommer vi i år att titta på Lilla Aktuellt Skola en gång i veckan. Vi lärare ser alltid programmet i förväg, så att vi kan sålla bort innehåll som vi tycker är olämpligt. Förra veckans program handlade om flyktingar och vi inledde med att skriva en tankekarta med allt vi visste om flyktingar. Vad är egentligen en flykting? Barnen kände till att det var människor som flyr från krig i sina egna länder. Många flyr från Syrien och Afghanistan, sa de. Någon visste att man inte kan åka tåg eller flyg, utan att man måste åka båt och att vissa av flyktingarna dör när de tungt lastade båtarna tippar. Barnen hade även hört på radion om en 3-årig pojke från Syrien som dog på vägen hit. Vi hade även en intressant diskussion om skillnaden mellan en tiggare och en flykting. Vi diskuterade slutligen hur man kan hjälpa till och flera i klassen hade skänkt en slant eller saker och kläder till flyktingar. Fröken berättade att det finns 60 miljoner flyktingar i världen, varav hälften är barn. Det är många tyckte vi, alldeles för många…

 

Sedan såg vi på programmet tillsammans. Flera gånger fick vi pausa och prata om nya ord och begrepp och reda ut vad de betyder. Programmet finns att se här för er som är intresserade: 

Länk till Lilla Aktuellt Skola

  

Efter det fick vi sitta i våra basgrupper om 4-5 stycken och diskutera några av frågorna som hör till programmet. Det är fantastiskt att få lyssna till barnens diskussioner och förmåga att resonera, knyta an till sin egen värld och komma med egna argument! 

  

Mattekvart

Varje eftermiddag när ettorna kommer tillbaka efter lunchrasten så smyger de in i klassrummet och har en mattekvart eller en svenskakvart. På mattan ligger miniwhiteboards samt pennor och på tavlan står det en uppgift. Där står även om de ska arbeta självständigt eller i par med sin mattekompis. Uppgiften på tavlan knyter alltid an till något annat pågående arbetsområde och för tillfället arbetar vi mycket med problemlösning i matematik. Uppgifterna som ges har ofta inte bara ett rätt svar, eftersom ett av syftena med uppgiften är att få igång ett samtal kring matematik och synliggöra att det finns olika sätt att tänka på.


Vi arbetar ofta efter EPA-modellen i vårt klassrum. EPA står för Enskilt, Par och Alla och är en metod som ger alla en chans att verkligen tänka efter och våga vara delaktiga i diskussionerna i klassrummet. När vi har mattekvart och använder EPA gör vi så här: först tänker man enskilt över uppgiften på tavlan. Sedan får man utbyta funderingar och hur man tänkt med en kompis. Kanske hittar man då ytterligare ett sätt att tänka, eller tänker om helt. Ofta enas varje mattepar om vilket sätt som de tycker var bäst att arbeta på för att lösa just denna uppgift. Sedan redovisar alla grupper sina lösningar för varandra och berättar om hur de tänkt. Då synliggörs allas olika strategier och barnen ges möjlighet att argumentera för just sin lösning. Hittills har vi upptäckt att en väldigt bra strategi att använda när man arbetar med problemlösning är att rita det man vet. Vi har även lärt oss att i matematiken ritar man inte snyggt utan bara så att man förstår… Precis som fröken gör;)