Vi arbetar just nu med geometri inom matematiken. Målet är enligt kunskapskraven i läroplanen att ”Eleven kan  använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer”.  De geometriska objekten vi arbetar med i F-1 är cirkel, rektangel, kvadrat och triangel, samt deras olika egenskaper.

Först gick fröken igenom de olika begreppen inom geometrin, såsom hörn, vinkel och sida. Sedan fick vi tillsammans namnge de olika formerna. Vi arbetar mycket med konkreta material just nu och sorterar de olika formerna. Vi spelar spel som Ubongo, gör Tangrampussel och arbetar med logiska block som vi sorterar. Då tar vi fram två lappar med begrepp, tex kvadrat och tjock, samt två rockringar. De blir då som ett Venn-diagram, där sidorna står för varsitt begrepp, medan det som stämmer in på båda begreppen hamnar i mitten. Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp samt det logiska tänkandet utvecklas. Dessutom utvecklas förmågan att resonera när vi arbetar i grupp. Det gillar vi!

 


Prenumerera på nya blogginlägg