Frustrerad fröken sopar riskorn

Fröken sopade upp riskorn i klassrummet, lite frustrerad… Vilket gav inspiration för dagens mattekvart med problemlösning!

När vi har mattekvart arbetar vi för det mesta enligt EPA-modellen, dvs först Enskilt tänkande – sedan i Par – sedan Alla tillsammans. Detta gör att alla kan dra nytta av varandras tänkande och strategier och att alla har ett svar att redovisa. När ettorna kom in efter rasten fanns uppgiften på tavlan och de löste den först enskilt på sina mini-whiteboards. Sedan fick de prata ihop sig med sin kompis om hur de hade löst uppgiften. Slutligen redovisade alla sina lösningar och berättade hur de tänkt, medan fröken antecknade på tavlan. Vi pratade även om rimlighet idag, ett matte-begrepp som är nyttigt att behärska för att kontrollera sina svar inom matematiken, på alla nivåer. När vi diskuterar allas olika lösningar ges ett utmärkt tillfälle att lära sig att alla tänker olika och vi kan lyfta fram olika strategier. Inget är rätt eller fel på dessa uppgifter, ingen misslyckas!

Dessutom kan fröken se vilka talområden barnen behärskar. Väljer de enkla tal som ett och två att laborera med, eller väljer de större tal? Hur pass stort talområde de behärskar visar sig direkt under sådana här öppna uppgifter. Resultatet blev ännu en lyckad mattekvart, trots att den började i frustration 😉


Prenumerera på nya blogginlägg

← Tidigare inlägg

Följande inlägg →

2 kommentarer

  1. Niclas Lilja

    Fantastiska ni 🙂 Att kunna se alla dessa barn individuellt och anpassa lärande utifrån det.

  2. var problemlöningen svår. jag tror att triton klarade de för att dom är så duktiga elever

Kommentera