Vi har arbetat med udda och jämnt.  Vi inledde med en tankekarta: vad vet vi om begreppen? Vi visste hur mycket som helst, men det är svårt att förklara. De hänger ju liksom ihop…  Vi visste iallafall att 2 udda blir ett jämnt, att de udda har inte lika mycket på varje sida samt att jämna tal går att dela i två lika stora högar. Sedan lärde fröken oss ett trix: hur stort talet än är, så är det alltid den sista siffran som avgör huruvida talet är udda eller jämnt. Det var lite lurigt, tyckte vi alla.

Efter det hjälptes vi åt att lägga ut talen 1-10 under rätt lapp. Udda tal är alltid blå inom Montessoripedagogiken, och jämna tal är röda.

Sedan tömde fröken ut en hel burk med talen 1-100 och vi fick ta två i taget och placera dem under rätt lapp. Vi gissade utfallet: någon trodde att det skulle vara flest udda, någon trodde att det skulle vara lika många på varje sida och någon annan visste bestämt att de jämna talen var fler…

Det visade sig att det var exakt lika många på varje sida! Tänka sig!

Vi fortsatte med att öva på detta enskilt, för att befästa våra kunskaper. Vi klippte ut alla udda och jämna tal från 1-10 och gjorde en egen tallinje med talblock. Vi färgkodade udda och jämna tal, och klistrade sedan in dem i våra planeringsböcker. Så här fint blev resultatet:

   
    
    
    
 


Prenumerera på nya blogginlägg