Varje eftermiddag när ettorna kommer tillbaka efter lunchrasten så smyger de in i klassrummet och har en mattekvart eller en svenskakvart. På mattan ligger miniwhiteboards samt pennor och på tavlan står det en uppgift. Där står även om de ska arbeta självständigt eller i par med sin mattekompis. Uppgiften på tavlan knyter alltid an till något annat pågående arbetsområde och för tillfället arbetar vi mycket med problemlösning i matematik. Uppgifterna som ges har ofta inte bara ett rätt svar, eftersom ett av syftena med uppgiften är att få igång ett samtal kring matematik och synliggöra att det finns olika sätt att tänka på.


Vi arbetar ofta efter EPA-modellen i vårt klassrum. EPA står för Enskilt, Par och Alla och är en metod som ger alla en chans att verkligen tänka efter och våga vara delaktiga i diskussionerna i klassrummet. När vi har mattekvart och använder EPA gör vi så här: först tänker man enskilt över uppgiften på tavlan. Sedan får man utbyta funderingar och hur man tänkt med en kompis. Kanske hittar man då ytterligare ett sätt att tänka, eller tänker om helt. Ofta enas varje mattepar om vilket sätt som de tycker var bäst att arbeta på för att lösa just denna uppgift. Sedan redovisar alla grupper sina lösningar för varandra och berättar om hur de tänkt. Då synliggörs allas olika strategier och barnen ges möjlighet att argumentera för just sin lösning. Hittills har vi upptäckt att en väldigt bra strategi att använda när man arbetar med problemlösning är att rita det man vet. Vi har även lärt oss att i matematiken ritar man inte snyggt utan bara så att man förstår… Precis som fröken gör;)Prenumerera på nya blogginlägg