En av de roligaste sakerna vi gör i klassrummet, och även en av de mest givande, är våra mattekvartar. Jag vet att jag skrivit om dem innan, men jag kan inte låta bli att göra det igen:)

Efter lunchrasten när barnen kommer in i klassrummet, så står det några uppgifter på tavlan som de ska lösa på sina mini-whiteboards. Ibland är det enklare uppgifter som de ska räkna enskilt, ibland arbetar de med lite klurigare uppgifter i par med sin mattekompis. Under de senaste veckorna har vi arbetat mycket med problemlösning i form av öppna utsagor, där det alltså inte finns något rätt eller fel svar. Fördelen med dessa är att barnen själva väljer svårighetsgrad när de väljer vilka tal de räknar med, samt att de vågar testa sig fram när de vet att det inte kan bli fel. Så här kan uppgifterna se ut: (som ni ser övar vi dessutom läsning och läsförståelse – vad frågas det egentligen efter?)Barnen vet numera att det viktigaste inte är svaret, utan att kunna förklara hur man tänkt när man räknat ut uppgiften. När tiden är ute redovisar alla sina tankar och vilka strategier de använt när de räknat för varandra. På så vis ser vi alla direkt att det inte bara finns ETT sätt att tänka, utan flera. Det öppnas upp möjligheter att ta till sig nya strategier och tankesätt, och man måste ju också kunna argumentera för sin lösning och sitt sätt att ta sig an uppgiften. Utöver detta så ingår det i arbetssättet att kunna avgöra om ett svar är rimligt och ofta behöver de aktivera sina förkunskaper innan de tar sig an uppgiften. Hur lång är en pool egentligen och hur länge orkar man stå på händer? (Som ni ser nedan övar de dessutom på att skriva, både på mattespråk och som vanligt…)


          
Ibland har vi ”prov” på våra mini-whiteboards. Då kan jag som lärare direkt se huruvida någon förstått begreppen eller befäst matematiken i det avsnitt vi nyss arbetat med:


            


Prenumerera på nya blogginlägg