Ettorna arbetar just nu mycket med att skriva hela meningar med stor bokstav och punkt. Vi skriver både på dator och för hand och övar mycket på att skriva fina bokstäver som alla kan läsa;) Varje gång de skriver en text ska de skriva minst 3-5 meningar. Stavningen rättar fröknarna för dem som vill, men annars ligger inte fokus där alls just nu. Skrivglädje är nyckelordet och alla kämpar på efter bästa förmåga. Som en påminnelse under skrivningen sitter familjen Skiljetecken på väggen i klassrummet:

IMG_0538.JPG

IMG_0540.JPG

IMG_0537.JPG

IMG_0539.JPG


Prenumerera på nya blogginlägg